P1090450Местните политики за интеграция на ромите обсъждаха в зала „Май” в Сливен специалисти от общините Котел, Нова Загора, Твърдица, Сливен и ромски активисти от съответните общини. Проявата бе организирана от Ромска академия за култура и образование”, в партньорство с Община Сливен. Конференцията откри Стела Костова, председател на Постоянната комисия по образование в Общинския съвет, председател на РАКО. Тя напомни, че в Испания има квартал от 3500 роми. „Там живеят при условия, които им връщат надеждата за по-добър, по-достоен живот – посочи Костова и реторично попита „Дават ли надежда на ромите, на цялото ни общество, безбройните програми, наредби, стратегии, закони?”, сътворени все с една цел – интеграция.Лесен е отговорът „Не”, защото фактите това потвърждават.- продължи ораторката. Но само с отрицание докъде ще стигнем?! „И много важно – това „не” не е ли упрек и към нас самите – ромите? Толкова ли сме нескопосани, мърляви и неорганизирани, себелюбиви и неефективни, че не можахме да ангажираме пряко нито едно българско правителство с решаването на проблемите на нашата общност?!”
„А не сме нито 1900, колкото е българското малцинство в Украйна, нито 19 или пък 190 000…Всички знаете последните статистически данни, които разпространиха медиите само преди месец-два…” – не спести укорния си тон Стела Костова. В уводните си думи, Иван Славов, заместник-кмет на Сливен, обърна внимание на образователните проблеми на ромската общност.За възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” говори Весела Омайникова от Областния информационен център.
В областната конференция взе участие и Деян Колев от великотърновския център „Амалипе”. В своята презентация той обърна внимание на готовността на общините за реализация на Националната стратегия за интеграция на ромите и запозна участниците във форума с особености при подготовката на общинските планове, с изисквания за изграждането на административен капацитет за работа по проблемите на ромската общност. Колев посочи и реални възможности за финансиране на проекти, свързани с приобщаването на ромите.
P1090449 На конференцията присъстваха представители на областна администрация, общинските администрации в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, директори на училища, кметове на населени места. Свои мисли по третираните проблеми споделиха Делян Стойков, Димитър Костов, Радослав Кутийски, Кирил Киров, Пламен Курумилев, Емилия Желева и др.

Сред гостите на форума бяха заместник-областния управител Неджми Ахмед, председателят на Общинския съвет в Сливен Мария Григорова, общински съветници.
28 март 2014, АДД