usin_kerimРОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
обявява
Конкурс за поезия на името на
УСИН КЕРИМ

Резултатите ще бъдат обявени в Дни-те на ромската култура през септември 2017
Жури ще присъди следните награди:

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ИМЕТО НА
Усин керим
Първа награда
(поезия на ромски език)
Първа награда
(поезия на български език)
Втора награда
(поезия на ромски език)
Втора награда 
(поезия на български език)

Участниците в конкурса трябва да изпратят не по-малко от 3/три свои непубликувани творби на адрес: 8800 г. Сливен, бул.Цар Освободител 34 – Г, Ромска академия за култура и образование или stela_rmo@slivenbg.net , За конкурса за поезия, с кратко представяне – имена, адрес, възраст, професия, публикации, телефон за връзка…

Краен срок за изпращане на творбите – 10 септември 2017 година

 

 

logo_final_bg„Проектът „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен“ се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.“