Сдружение „Ромска академия за култура и образование” организира Хепънинг за повишаване обществената информираност за ползите от образованието сред ромската общност в кв. Надежда, Сливен. Хепънинга ще се проведе на 14 декември от 11.00 часа пред ЦАО-Надежда, с участието на духов оркестър Карандила, артисти, музиканти.
«Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен” се реализира от Община Сливен в партньорство с Ромска академия за култура и образование, Здравето на ромите и Лекари на света, с финансовата подкрепа на  Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

По проекта се очаква да бъде построено Обединено детско заведение – 2 яслени групи и 4 целодневни групи, в което ще бъдат обхванати 152 деца на възраст от 1 до 6 години. В момента екипа на РАКО идентифицира и картотекира родители и деца на възраст от 1 до 6 години, подлежащи за записване в детска ясла или детска градина, помага при изготвяне на документи за постъпване в детска градина и детска ясла.

Към детската градина ще бъде обособен здравно-образователен център, в който ще се провеждат дейности насочени към доболнично здравеопазване и улесняване достъпа до първично здравно обслужване, дейности за повишаване родителските умения, консултиране и подкрепа. Ще се сформира етно-кът, в който визуално ще се оформят и представят артефакти, документи, произведения на изкуството на творци и майстори от ромски произход. Към реализацията на всички дейности активно се включват млади доброволци от кв.Надежда.
logo_final_bg

“Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.“