P1090133За първи път от обособяването на квартал „Изток“, като концентрирано място за живеене на по-голямата част ромското население в Котел, върху калните улици беше положена настилка.

Ромите в квартала възприемат положения по стръмните улици бетон като изпълнено обещание от страна на кмета. Заложени в Инвестиционната програма на Бюджет ‘2013 са: 568 кв.м., армирана бетонова настилка тип В15, с дебелина 10см., с прилежащи дъждоприемни и отводнителни съоръжения. Изкачването на автомобил до най-високата част на квартала вече е не само факт, но и изпраща в историята масовата употреба на традиционните за етноса каручки с животински впряг. Като цяло живеещите в квартала са скромни в своите искания, но очакват деня, в който ще могат да узаконят своите жилища, с което да станат равноправни данъкоплатци.

Курти Колев,

Специалист по етническата интеграция