00   michael-georg-link„Политиците трябва да дават водещ пример и да се въздържат от антиромска реторика в търсене на подкрепа от електората”, заявява директор Линк.

Майкъл Георг Линк, директор на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) днес призова българските власти незабавно да реагират на междуетническото напрежение и да спрат евикциите в ромските общности.

В съобщение на ОССЕ до медиите се съобщава, че ромски семейства от община Гърмен са били принудително изгонени от сомовете си на 29 юни и че има съобщения, че евикциите ще продължат и през тази седмица. В съобщението се отбелязва, че евикциите се случват в отговор на антиромски протести в Гърмен и в атмосфера на силна антиромска реторика от страна на някои политически партии.

„Българските власти трябва да спрат всякакви следващи евикции, които поставят роми в риск от това да се останат бездомни”, заявява Линк. „Такива действия трябва да са в съответствие с международните стандарти и при изпълнението им да е осигурено адекватно настаняване на евиктираните”.

Дирукторът на БДИПЧ окуражи всички държави-членки на ОССЕ да се противопоставят на речта на омразата и насилствения екстремизъм, чиято мишена са роми, както и да се борят срещу дискриминацията и нетолерантността спрямо тази общност.

„Продължаващите реч на омразата, екстремизъм и насилие срещу ромите в Европа буди сериозна тревога и заплашва както сигурността на тези индивиди, така и на демократичните ценности в широк план”, допълва Линк. „Протестите потвърждават продължаващото съществуване на дълбоко вкоренени предразсъдъци и расизъм срещу ромите и синтите в обществата ни. В България това е особено относимо, предвид насилствените антиромски протести от 2011 г.”.

Страните-членки на ОССЕ са поели ангажимент към подобряване на положението на ромите и синтите и политическите лидери на всички нива носят отговорността да проповядват толерантност и недискриминация спрямо тях, пише още в съобщението на международната организация.

„Политиците трябва да дават водещ пример и да се въздържат от антиромска реторика в търсене на подкрепа от електората”, заявява директор Линк. „Такова поведение противоречи на поетите от България задължения да се бори с дискриминацията и да повишава равенството във възможностите на всички свои граждани”.

Източник: ОССЕ
05.08.2015, bghelsinki.org