00    logo-nadezdaСреща с абитуриенти от сливенските гимназии и ромски студенти проведе Ромска академия за култура и образование в Сливен. Домакините поделиха своите грижи за младите роми, за тяхната реализация в образованието и труда, с Младежка фондация АРЕТЕ и местното Бюро по труда.

В  своите презентации Снежина Славева и Васил Димитров, програмни ръководители в АРЕТЕ, запознаха участниците в срещата с възможностите, които предоставя организацията им на младежите пожелали да продължат образованието си във висши учебни заведения. Снежина и Васил представиха и целите и задачите на националните младежки лагери, които организират. Те провокираха младежите и някои от тях споделиха специалностите, по които кандидатстват. Стенли е получил високи оценки на приемните изпити и вече е приет в УНСС. Неделчо иска да стане архитект, да строи къщи, а Георги смята да запише педагогика, да учителства.
Мнозина от присъстващите гимназисти изразиха желание да кандидатстват за участие в предстоящите лагери.
Ценна и подробна информация за многобройните програми на Бюрото по труда, които осигуряват възможности за трудова реализация на младите хора, представи Росица Хаджиева, експерт в Бюрото по труда.
Домакинът на срещата с трийсетината младежи, Стела Костова, председател на РАКО, представи завоеванията и тревогите на своята организация.

„Проектът „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен“ се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.“