• Как ще научат ромите за грижата на общинарите?
  • Рентген за общината в програма за ромите
  • Културно приобщаване – да, пари – не
  • Осмокласници, които не могат да си напишат трите имена

P1090170Завърши двудневната среща на ромски активисти от Котел, Твърдица и Сливен, която се проведе в петък и събота в хотелски комплекс „Сливен”. Основна тема на раговорите между младите хора, организирани от Ромска академия за култура и образование, бяха плановете за действие на трите общини, свързани с изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите. Документите, приети съответно от общинските съвети на местното управление, бяха представени от Курти Куртев, Антония Иванова и Стела Костова. Докладчиците акцентираха на различни решения по основни направления, посочени в рамката на Европейската комисия за подготовка на националните стратегии на държавите от евросъюза:трудова заетост, образование, жилищни условия, култура и медии, върховенство на закона…Видно бе, че мнозинството от ромите не знаеха нищо за приетите планове, и дума не можеше да става за тяхно участие в написването на общинските програми.

Всеобща бе изненадата, че плановете носят заглавия различни от Националната стратегия за интеграция на ромите: „План за действие на община Твърдица за изпълнение на интеграционните политики (2012 – 2014); „План за действие на община Сливен за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014)”; План за действие на община Котел в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация(2012-2014)”.

P1090154Активистите от Твърдица се учудваха, че именно в този документ на общината в раздел „здравеопазване” е отбелязана необходимостта от „Подмяна на остарялата медицинска техника в отделение „Рентген” за 200 000 лв?! В раздел „култура и медии „ не са предвидени никакви средства за „листовки, дискусии, медийни продукти”, както и за „Организране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с етническо население”.

И в плана на Котел не са предвидени средства, с които „Да се постигне културна интеграция на ромите”, въпреки че е предвидено да се реализират образователни програми, дискусии, да се произведат листовки, медийни продукти?!

P1090130Курти Куртев информира форума на ромите, че управлението на Котел има намерение, съвместно с белгийска община, да създаде социално предприятие за 20 души

Илия Илиев от Твърдица сподели, че на ромите от техния град неведнъж са отказвали спешна помощ, а Спиридон Иванов отбеляза особено тревожния факт, че ученици от прогимназията, включително и осмокласници, не могат да четат и пишат. За какво ни е такова образование?! – възмущаваше се дървосекачът и искаше ден по-скоро да се обърне внимание на неграмотността на децата, които ходят на училище.

Единни бяха ромските активисти по въпроса за медиите. Споделиха, че езикът на омразата залива общността от много тв програми, от вестници и радиа. Те изразиха готовност да подкрепят ромска медия, която да се противопоставя на натрапвания негативен образ на ромите, да информира редовно общността по всички въпроси на обществения живот.

АДД, 9 февруари 2014