000_1331288Защо в арабската и еврейската култура съществува името Маймун? Как се стигнало до там да има такова име, след като маймуната не е свещено животно в тези страни, нито се ползва с някакво особено уважение?Маймуната не е свещено животно, нито се ползва с уважение. Нещо повече. Тя има лоша слава и се ползва със същата репутация като свенете. Дори тези, които не уважават Шабата, за тях се казва, че трябва да са презирани, като маймуни. И в същото време има такова лично име, което не се очаква да е обидно. Работата е много проста. Най-напред обаче нека изясним няколко неща около маймуните. Маймуната е особено същество. Всъщност на български език е в женски род – една маймуна, но по-правилното е да е един маймун – остарялата и вече изчезнала форма. Маймунът хем прилича на човека, хем не прилича. И това е било ясно на всички още от дълбока древност, ама не съвсем. Защото колкото и да го обличаш в човешки дрехи и да го учиш на разни номера, той си остава примат.
Различните култури имат различно отношение към тях. Някои ги боготворят, други ги презират. Арабската култура е една от тези култури, която презира маймуни. Заради различната роля на маймуните в културата, а и заради сравнително широкото им разпространение в Азия и Африка. До Европа образът на това причудливо създание идва по различни пътища и затова се ползва с различна слава и има различни думи в отделните страни. Нас ни интересува арабският вариант. Ние, българите, дължим думата си на арабите, всъщност на турците, но те я имат от арабите. Целият Балкански полуостров – гърците, сърбите, румънците имаме една и съща дума. Дребното, човекоподобно се е смятало в арабския свят, че носи лош късмет за този, който го зърне. Нещо като черните котки в Европа. И за да се преодолее това суеверие, на животните се е казвало късметче.
Маймун на арабски означава щастливец, късметлия. Думата щастливец, късметлия сама по себе си не е лоша и може да се използва за лично име – щастливко, щастливка. Така маймун и маймуна се използват наистина за лични имена. Затова арабската и еврейската традиция са пълни с мъдреци, равини, поети, които се казват Маймун, както и с красавици, наречени Маймуна. Щастливи хора, късметлии, а не че правят някакви маймунджилъци. Ние вече сме изпуснали това значение и ни е забавно, че тези хора са наречени маймуни, щом маймуна е леко обидно название. Но Маймун всъщност означава щастлив, късметлия. Там е тайната на това име. Маймунска работа.

26 септември 2014,  Драгомир Симеонов