Смяха се като разбраха, че общинските съветници получават за работата си по 100 лв на месец

P1080901-1Обучението на застъпниците по втория модул от програмата започна с  препитване по наученото. Участниците отговаряха на въпроси, свързани с историята и културата на ромите. Преди това,  те се представиха по-различно – с  по няколко думи за рода си, за някой от най-известните му членове, така както е познат на ромите в града, в махалата. Николай Недев представи дядо си Кольо Шарата, а Венета говори за трите си деца, двете-висшисти, учат в чужбина. Дядо й Булгарията е  известен музикант, цигулар. Ангел Карарадев, сливенски атлет, възпитаник на „Национална спортна академия”, с гордост говори за  прадядовците си Ангел Тичалиев и Димитър Карарадев (Голумчо), Станимир Стоянов беше достатъчно да каже, че е внук на  дядо Данко, известния ромски композитор и диригент…

Структура на Общинския съвет, функции, постоянни и временни комисии, групи съветници от различните политически сили, правилници, наредби, закон за местното самоуправление и общинската администрация, бяха темите, по които занимаваха застъпниците общинските съветници – Димитър Митев и Мария Григорова, председател на общинския съвет, Стела Костова, председател на комисията по образование, наука и вероизповедания. Те отговориха и на многобройните въпроси на трийсетината млади застъпници от Сливен и село Самуилово. Питаха ги за асфалтирането в Надежда, за осветлението в Никола Кочев и Самуилово, за възможности за лечение на болни хора, за „незаконните” къщи. Янко, Любчо, Гошо, Вичето, Мирослав искаха да знаят… И получиха подобаващ, аргументиран отговор на всеки от своите въпроси.

Стефани Димитрова

logo copy-0-0-1-0 „Проект  „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ www.ngogrants.bg