000-mlad.centar-stZВ средата на тази седмица ще бъде окончателно подписан договорът за изграждането на Центъра за деца и младежи в риск, обявиха от община Стара Загора. Той ще бъде изграден на мястото на бившето кино „Жельо Диманов“. Финансирането се осъществява по Програма „Деца и младежи в риск“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Стойността на проекта е 1 395 380 евро, а срокът за изпълнение е до 30 април 2016 г. Той предвижда цялостно преустройство на сградата, която е общинска собственост.
На площ от почти 950 кв.м. ще бъдат устроени конферентна зала, зала за сценични изкуства, зала за компютърно и чуждоезиково обучение, артзона, фитнес зала, фото- и видеоклуб, зала за хранене и спални помещения, където ще бъдат настанявани гостуващи групи. Целева група са 150 младежи, от които 38 в риск от социално изключване и роми.
С тях ще работят общо 25 души като 10 от тях са експерти обучители, 2 ромски медиатори и 5 младежки работници. В международния център ще бъдат създадени клубове по интереси, в които младежите ще бъдат включени в занимания по сценични и визуални изкуства, фото- и видеозаснемане, декоративно-приложни и изобразителни изкуства, компютри и интернет технологии, спорт, междукултурен обмен и диалог, както и чисто практически умения.
Проектът, в който партньор на Община Стара Загора е неправителствената организация „Свят без граници“, е един от четирите одобрени за цялата страна.
DarikNews – 25 Август