logo copyЕкипа на РАКО, доброволците преминаха обучение на 15-16 април. Лекторите- Таня Евтимова и Петър Бобев, обучиха екипа в работа с Windows – текстообработка с MS Word (Създаване и оформяне на формуляри, служебни бележки, заповеди, молби, уведомления, и други административни документи и бизнес кореспонденция); електронни таблици с MS Excel (Създаване и попълване на таблици. Изчисляване, сортиране и филтриране на данни. Представяне на данните в графичен вид); работа в Internet (Работа с EMail – ел. поща, организация, защитни системи, настройка, прикачване на обекти към писмо. Откриване на безплатна пощенска кутия. Навигация в Internet, търсене на информация. Изтегляне и изпращане на информация.). За екипа и доброволците това бе едно много полезно обучение, което показа, че има какво ново да научим в работата си с компютъра. Лекторите отговаряха ясно на конкретните въпроси и даваха съвети за по-ефективната ни работа с компютър.

„Проект „По-прозрачни! По-видими! По-решими!“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ – www.ngogrants.bg