00 bhc-obuchenie

Обучителен семинар за използване на законовите механизми за защита от дискриминация проведе Ромска академия за култура и образование в Сливен. В двудневните занятия, в хотел „Кредо“ на 20-ти и 21 март, взеха участие представители на местни неправителствени организации.

Какво е дискриминация – защитени признаци; пряка, непряка дискриминация, форми на дискриминация – тормоз, сексуален тормоз, подбуждане към дискриминация, преследване и др. – бяха само част от темите, на които посветиха своите лекции през първия ден  правистите от БХК адв. Адела Качаунова иРадослав Стоянов. Многобройните примери, с които си послужиха те, предизвикаха интереса на близо трийсетте участници в обучението.

dav

dav

На следващия ден сливенци се срещнаха и с Татяна Жилова, съдия в Административен съд София-град. Съдия Жилова запозна присъстващите със специалните правила за доказване по дела за дискриминация, както и с практически казуси, свързани с нейната съдебна практика.

 

21 март 2019 г.

 

Събитието е по проект READI, съфинансиран от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.