00  obuchenie-direktoriНуждаещи се деца останали извън проекта „Готови за училище 2014-2015”

Обучение на директорите на детски градини, работещи по проект „Готови за училище 2014-2015” проведе екипа на Ромска академия за култура и образование/РАКО. Бяха обсъдени практически въпроси, свързани с постигане целите на проекта: работа в он-лайн базата, коректно попълване на присъствените списъци и обобщената справка за дължими такси и др.
В последващата дискусия директорите споделиха, че анкетите за подбор на нуждаещите се семейства, не са били проведени удачно. Много нуждаещи се деца са останали извън проекта, а семейства, които имат възможност да заплащат своите такси са били включени. Тези прецеденти създавали конфликти в детските градини. Директорите заявиха, че ако проекта се реализира и през следващата учебна година, те искат да участват в анкетирането и избора на семейства, които да бъдат подпомогнати.
Директорката на ЦДГ „Перуника” в село Сотиря г-жа Катя Иванова посочи, че децата-роми говорят по-правилен български език от българчетата, защото те се учат на книжовен език в училище от учителите. Тя сподели също лекотата и удовлетворението, което се изпитва в работата с ромските деца, „защото са по-дисциплинирани, а не разглезени ревльовци като другите”. Всички присъстващи се съгласиха с нейните изводи, че у ромските деца се наблюдава една по-висока загриженост и взаимопомощ, която се дължи на факта, че в семействата им има повече деца.

image001Дейностите по проекта се осъществяват с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук , принадлежат единствено на „Ромска академия за култура и образование” и не отразяват непременно вижданията на  фондация „Тръст за социална алтернатива” или нейните партньори.

23 април 2015, АДД