Настоящият доклад е изготвен от Ромска академия за култура и образование, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“, Социална фондация „Индирома“, Фондация „Джендър алтернативи“ и Асоциация „Знание”, както и с помощта на следните автори:

• Глава „Заетост” – Рада Еленкова (Фондация „Джендър Алтернативи”),
• Глава „Жилищни условия” – Николай Близнаков (Фондация „Индирома”),
• Въздействие на основните здравни политики върху ромите – Алексей Пампоров и Ганчо Илиев (Сдружение „Свят без граници”),
• Глава „Образование”– Деян Колев (Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“),
• Местно проучване в Луковит – Ралица Попова (Асоциация „Знание”),
• Местно проучване в Сливен – Стела Костова (Ромска академия за култура и образование).
Докладът е изготвен в рамките на пилотния проект Ромски Граждански Мониторинг „Укрепване на капацитета на ромското гражданско общество и засилване на участието му в мониторинга на националните стратегии за интегриране на ромите“. Пилотният проект се осъществява от Европейската комисия, ГД „Правосъдие и потребители“. Той се координира от Центъра за политически изследвания на Централноевропейския университет в партньорство с Европейската мрежа на ромските организации (ERGO Network), Европейски център за правата на ромите, Фондация Ромски секетаиат (Fundacion Secretariado Gitano), Ромски образователен фонд и се изпълнява с около 90 неправителствени организации и експерти от близо 27 държави-членки.