В средата на октомври, на семинар по проект на Ромска академия за култура и образование, млади застъпници предложиха да се учреди ромски клуб в гр.Сливен.Всички бяха развълнувани,още щом чуха, че може да имат място, където да общуват и на майчиния си език, на чай или кафе да обменят разни идеи, свързани с историята на махалата, с нейните хора,  да научат нещо повече за своята си ромска култура, но такава каквато е, а не каквато е представена от „другите”, в техните безбройни проекти.

На първата сбирка на клуба, проведена в офиса на РАКО, бяха приети правила, които да важат за всички. Те гласят, че трябва да се уважаваме, взаимно да се информираме по важни въпроси, да бъдем толерантни към различието, да взаимодействаме, да си помагаме. Бяха създадени и четири секции  – „застъпничество”, ”образование и култура”, ”трудови инициативи”, „спорт и забава”.

Домакини на следващата ни среща, през ноември, бяха застъпниците със своя председател Станимир  Стоянов, с Любчо, засега – от най-активните членове на клуба.

Не дойде председателят на секция „образование и култура”- Георги Сотиров. Бил много зает, а като го избирахме не каза нищо, зарадва се. Абдикира, напусна престола.

Станимир и Любен предложиха да проведем акция  „Сливи за смет”, да започнем с почистването на кв.Никола Кочев, да поискаме от общината да сменят изгорелите улични лампи, да се поставят нови кошчета за боклук. Прие се от всички. На 30 ноември, в събота, ще събудим махалата.Ще се съберем пред супера „Централ”. Ще бъде весело, ще се забавляваме.

Стефани Димитрова