Децата в ДГ „Перуника“ с.Сотиря спазиха традицията за Великден, като боядисаха великденски яйца. За тях празника е преди всичко боядисването на яйцата и вълнението, което съпътства този ритуал.

В детската градина всяка група си беше оформила своя собствена работилничка-предварително украсена от учителите. На този ден всичко е различно-някак по-празнично, по-весело, по-забавно. Боядисването с различните боички, забавата, старанието на децата да боядисат яйцата в любимите си цветове, музиката, песните, игрите и усмихнатите детски личица направиха деня по-усмихнат, по-светъл, по-християнски.

 

Веска Ламбова

Стипендиант по програма „Млади ромски педагози“, финансирана от Тръст за социална алтернатива