000-nevenmimicaОткрита приемна на Комисията за защита на потребителите (КЗП) „отвори врати” в мола на Цариградско шосе. Целта на инициативата е да са запознати потребителите с правата си.
Защитата на правата на потребителите в днешните трудни времена има първостепенно значение, заяви Невен Мимица, еврокомисар по защита правата на потребителите, който е на официално посещение у нас.
Очаквам правилата за защита правата на потребителите да се прилагат и в България. Потребителите трябва да знаят какво представляват техните права и да знаят как да ги отстояват, подчерта комисар Мимица.
Цел на ЕК, по думите му, е потребителите и търговците да са по-добре запознати с правата на потребителите. В момента България е една от трите държави в ЕС с най-лоши потребителски условия с индекс за потребителите 50 при среден индекс за ЕС от 62.
Целта на посещението на комисар Невен Мимица е и повишаване на потребителската култура. Една част от българските потребители не са уверени да ползват своите права и не смятат, че държавните органи защитават техните права, посочи еврокомисарят. В България потребителите трябва да са по-активни, според Невен Мимица. В България повече потребители трябва да са наясно към кои органи трябва да се обърнат за защита, настоява той.
Бранимир Ботев, заместник-министър на икономиката и енергетиката на свой ред посочи, че в условията на защита на потребителите МИЕ заедно със специализираните органи у нас работи за повишаване на осведомеността на потребителите за правата им.
Ботев припомни нормативната уредба в сферата. Законодателството цели осигуряването на безопасни стоки и услуги на пазара, похвали се заместник-министърът.
Имаме и специално обозначение на етикетите върху продуктите. Търговците са длъжни да предоставят ясна, прозрачна и ясна за потребителите информация, информира Бранимир Ботев.
В същото време самите търговци трябва да са информирани за задълженията им, произтичащи от законодателството за защита на потребителите. Европа подготвя сериозна директива в сферата, стана ясно от думите му. Информираните потребители са от ключово значение за развитието на икономиката, убеден е Бранимир Ботев. Знайте си правата като потребители, знайте си инструментите, с които да защитавате правата си, посъветва той.
Веселин Златев, председател на Комисията за защита на потребителите сподели от своя страна, че подобни кампании са от особено значение, за да разберем, че сме част от 500-милионния пазар на ЕС. Можем значително да подобрим нашето настояще, смята той. КЗП като самостоятелен и независим орган има грижата всеки ден да разглежда сигналите и жалбите на гражданите, подчерта Златев.
Той посъветва потребителите често да посещават интернет страницата  на комисията, където са описани случаи, които могат да ни предпазят от грешки.
След събитието пред медиите Златев обясни, че през 2012-2013 г. над 20% от всички жалби в КЗП са били срещу ЕРП-тата. Най-често сред другите жалбите, постъпващи там, са за покупки с по-ниско качество, както и удряне на потребителя в грамажа на закупената стока.
Що се отнася до онлайн пазара, Златев припомни, че още преди 2 години е създадена специализирана дирекция в КЗП, която се занимава с коректността на търговците в онлайн средата. Тази дирекция върши добре своята работа, отчете той.
За миналата година в нея са постъпили над 3000 жалби, основно за лошо качество на продукта или за липса на важни свойства на рекламирания продукт. Имало постоянни нарушители на онлайн пазара, които обаче сериозно се следели от КЗП.
09.06.2014, Диляна Панайотова