00   molivИсторията отпада от задължителните часове в 11 и 12 клас. Това предвижда проект на нова наредба за учебния план. Задължителната подготовка изключва напълно и географията, която и в момента не се учи в последните два класа в професионалните гимназии.

Така учениците в последните два класа на гимназията няма да учат задължително история и география, а само ако изберат предметите като СИП или ЗИП или пък изучаването им е включено в избрания от тях профил, предаде Дарик.

Липсата на история в 11 и 12 клас ще се компенсира с повече часове в 10 клас – по 3,5 седмично, вместо по 2, както е в момента, обясни пред „Монитор” зам.- министърът на образованието Ваня Кастрева. В допълнителни часове десетокласниците ще залягат на уроците за история за България.

Биологията и химията също отпадат от задължителната подготовка. В момента те се изучават по 1 час седмично в 11 клас.

Всички зрелостници обаче ще учат повече български език и литература, който остава в задължителната подготовка за всички ученици от 1 до 12 клас. Проектите на новите учебни планове предвиждат в 12 клас абитуриентите да имат по 93 часа български език и литература, вместо 62 в момента.

Гимназистите в 11 и 12 клас ще имат и един чисто нов предмет – гражданско образование. Другите задължителни предмети са математика, два чужди езика и физическо възпитание и спорт.

В същото време правителството увеличи стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за тази година, считано от 1 ноември 2015 г., съобщи пресслужбата на правителството.

С постановление на Министерския съвет се разпределят допълнителни средства по бюджетите на общините и министерствата, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, в размер на 19 957 029 лв. С тях ще бъдат увеличени трудовите възнаграждения на заетите в образователната система.

Тази стъпка е в изпълнение на един от приоритетите в програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. – постепенно нарастване на средствата за образование със стремеж за съответствие с параметрите, заложени в програма „Европа 2020”.

28.10.2015, actualno.com