Sasho_KasyanovРоден на 21 януари 1951 година във Велинград, в семейството на известния в този край тамбурист Никола Касиянов.

Дядото на Александър Касиянов е известен гайдар във Велинградския край. Майка му е била една от най-добрите народни певици в града и околностите. В семейство­то си има три деца – две дъщери, Александър е най-малкият. Сестри­те му също са изпълнявали народни песни. Израствайки в такова музи­кално семейство, съвсем естес­твено и той тръгва по пътя на музикалното изкуство.

След като навършва една го­дина, семейството му се премес­тва да живее в София. Причината е, че баща му е поканен лично от Филип Кутев да работи в новоос­нования ансамбъл за народни песни и танци като тамбурист. Бащата, Никола Касиянов, по това време е свирел с групата си във формация­та „Театър за селото“ и вече е нап­равил първите си записи с тамбура в радиото.

В София семейството му раз­вива интензивна музикална дейност. Най-голямата сестра Мария пее в ради­ото, по-малката, Стефка пее в различни формации.

На седем години Александър започва да учи акордеон. Само след поло­вин година, той заедно с баща си, съпровожда народните певици Стайка Гьокова, Магда Пушкарова. На 8 години постъпва в състава на пионерския дво­рец като тамбурист. Учи тамбура при Михаил Йорданов – тамбурист, кон­церт майстор в ансамбъла на Филип Кутев. Завършвайки VIII клас, Сашо е и завършен тамбурист. За това говори фактът, че на тази крехка възраст е поканен да преподава тамбура в новооснованото СМУ в град Котел. Пре­поръчан е лично от Букурещлиев. Тук преподава на своите връстници тамбуpa и камерна музика в продължение на 15 години.

В Котел са и първите му опи­ти да пише музика. Композира как­то за солови инструменти, така и за камерни, и за ансамблови състави. Много са неговите хора и ръченици, събрани в свитъци, и сега те се ползуват от учениците в СМУ – Котел.

Със свои композиции два пъти става лауреат на конкурсите и прегледите на музикалните училища и на музикалната академия в Плов­див. По това време, през две години са провеждани конкурси между учи­лищата за проверка на нивото на обучение по музика. Награден е от Съюза на композиторите за това, че в своите композиции най-умело от всички им придава съвременно звучене, запазвайки фолклорния им характер.

През 1973 постъпва на работа в Сливенския държавен ан­самбъл за народни песни и танци. Тук в продължение на 4 години е ръководител на оркестъра.

През 1977 г. постъпва на ра­бота като ръководител на оркес­търа в Ансамбъла за народни песни и танци към ЦКЕ – София, клон Сливен „Мишо Тодоров“. С оркес­търа е бил 4 пъти републикански първенец на фестивалите за народ­на музика и танци. Музиката в този колектив е негово дело. Негови ор­кестранти са били известният на цяла България кавалджия Матю Добрев, бившите преподаватели от Котел Христо Генов – гъдулка, Демир Демирев – гайда. Посетил е страни на трите континента –Европа, Азия и Африка.

Успоредно с това е свирел с групите за народна музика, оркестър „Садово“, „Тракия“, „Тракийска тройка“, „Канари“ , оркестъра на Атанас Вълчев и други.

В момента Александър Касия­нов води предаването „Магията на фолклора“ в радио „Омега“ в Сливен, известно в цяла южна Болгария. Възложено му да е води и рубриката „Семейна неделя“, в което продъ­лжава да популяризира българската народна музика.

 

Димитър Драганов

Сп. „О рома” бр.1/2004