Pages Menu
О Девел авило андо човренгоро кхер

О Девел авило андо човренгоро кхер

Ек бут чоро ром яшарлас пи ромняса бут бари човримасти. Парварнас пумен соту делас у Дел. И ромни лескири гаравелас у човрипе кхатар и мануша, те ни асан ленса кай си пхабарлас и фуруни ти сансълар и мануша, та пекела маро састи куркески. Ек бут кхални жувли мангела ти ахалол со гарайла адя жувли. Жала кай и чоре мануша, на марла кай дар, гирла берденбери, таман и човри жувли пхабардас и фуруни, кана ахайлос и чори жувли та гирде жоно, нашлас коли кхерести лажаймастар. И кханли жув­ли путрела и фуруни, ти дикхел со пекола андре, дали иси маро или хухайна, со ти дикхел – и фуруни пхерзи мареса! И кхални жувли ачшилас пески анду лажайпе. –   Анта и пал! – ушкиндас и човри жувляки. А и човри ромни пхендас лаки: –   Ме гелом ти анта и пал. Кидял авилос баро чудос анду човренгоро кхер. ВЯРАТА СТОРИЛА ЧУДО Имало нямало един много беден ром, който живеел с жена си и многобройната си челяд на края на селото. Нямали си имот, [още]

Read More
У романо тхагар сяли бут харцас

У романо тхагар сяли бут харцас

Исяли ек вакъци дуй тхагара. У ек тхагар сяли ром, у ек сяли сърби. Хер трин бреш у романо тхагар мангилали ти маръл пис и сърбиса. Киде киде, у роману тхагар навийзилали и сърбис. Хемен – емен, ляли лиски пхув. Ачшилули рима, ек кешес пхув. И ромъйци тхагари бендзяли близнацин – бут шукаръ къзъя. И романи тхагаръс исяли лис бут баши войска. У сърби чуйзилали со ти къръл: –   Ее, наши вечи, трябузила ти алакха манги кхек ти дел жьохапи къли романи тхагаръс. Мъ лел му састу тхагарипи, ме со мъ кера озаман? –   Маряли барабъй, кхисейлили лискъ соуръ мануша андар лиску тхагарипи. Пучълали и соуръ манушън: –   Кон жанла кхекис, бут харцас ти овил, конту ти лойзил амин и романи тхагаръстар, амин ти навизас лис? Ек бут пуръй баба вакеряли: –   Тхагара, ме дикхим екхи тханисти, екхи харети, дуй пхея – ламис. Шундзим cap кърна драба, саде одъла можизина ти ден жьохапи и романи тхагаръс. Мъ жънкин ти лен лин къли харятар ти ти мотхъйн линги со мангаса [още]

Read More
На чандли лис кхатар у дар

На чандли лис кхатар у дар

Ек вакъти сине бут барвало мануш. Ек гес во чандлас пи ени бари амалес те хан, те пиен екхисти. Адава амал лескоро сине лес роконо. Адава роконо чандлас авери роконес те авел леса. А кува роконо гирдас ленса анду кхер и барвали гаджеску. Бут севенди, кана дикхлас собор иси хаимнаски. Дишинди пески – кидял ка ха, та явне на ка букхава. Пхенла пески и болдела пи пори. У барвало гаджо, кана дикхлас и роконес, пучела пи амалес: – Кава роконо торо си? Во да пхендас лески: – Кава нанай моро. У барвало гаджо астарла и пори роконески, ти чшела лес кхатар у джамес. Роконо перла и ушкиндила. Ек писига пучела лес: – Акана ту халан кай барвалескоро кхер? О роконо пхендас лаке: – Кадики бут халом, кадики бут пилом, та на жанава кхатар уклилом! И писига асала и пхенла и роконески: – Ашун, пхрала, ти пхена туки дуй пхеряса ! Касту чшена кхатар у джами, на чандли лис у дар! Авер дром амалеса ма чикил те хас аверинго маро. НЕПОКАНЕН – НА ГОСТИ Имало [още]

Read More
Сар и кхандини чшай кердас пе дея гурумни

Сар и кхандини чшай кердас пе дея гурумни

Ек вакъти у рома кхиденас пес ти катен, ти кхувен . Хер гин кхиденас пес. У чшая башка, у чшаве башка, и пхуре да башка. Сине ек бут кхандини чшай, пхенла пи деяки: – И авзес, дае, жава паш и чшия ти ката хали пошом. Жалас вой паши чшия, пхенла и чшиенги: – А ти дикхас – кон да англе ка биттирин пи бути! Башадлар ти катен. Адя гарадас дуй пошомя анду пу брек и пхенла и чшиенги: – Ме хазъри силом! – Он шаштърлар пис – сар кидал сигу битирди пи катля. Гелас писки вой, ушардас пис пи даяки, та англе битирди пи бути. И дай севенди. Коли гесести и кандини чшай пали киде кердас. Ка о трин гес и чшай пали жала паш и чшия и пхенла ленги акана: – Чшиялен, але ти керас кушия – кон ен англе ти битирсин пи бути. Конту на битирна пи катля, лески дай овела гурумни! И чшия дикхле пис анди якха, и пхенде: – Шукар! Башадлар и савре екхести. Катена, сигарна и кандини чшай дикхела да [още]

Read More
Мангав ти кера туке лачшипе

Мангав ти кера туке лачшипе

Кадая масалин анатърдъм екхи ромески тай екхи гаджески. У ром бут пхирлас кай гава, биканлас, лелас, уканлас маро пи хордоренги. Ама ахайлас, та екхи гавести и барвалескири ракли нашти инвленсин. Сар пхирлас авери гавести, екхи барвали даснякоро ракло, во да нашти инвленсин. Жала паш и дасни у ром, тхай пхенла лаки: –   Ме ка ивлетирим те чшавес. И дасни бут севенди. Жала о ром, конушурла и ракляса, пхенла лаки: –   Ка анта туке екхе барвале раклес, ако бенирсин лес, ка лен тумен. Иризила у ром паш у ракло, те ингарел лес паш и ракли, со ти дикхел – у ракло пхаглас пи чанг! У ракло пхенла: –   Со ти кера, сар ти жа, нашти пхира. Пелом анду ив, пхаглом ми чанг. У ром пхенла лески: –   Ми думесте, те ла тут, ти ингара тут. Ама и ракли, ка дикхел ти чанг пхагли, на ка бенсин тут. Жала у ром  паш пу пхрал, леску пхрал керлас и грастингере чанга, лела у ром пи пхралес, ингарла лес паш у гаджо ти [още]

Read More
Късмет и Ум

Късмет и Ум

Имало едно време един цар. Той пък имал много красива дъщеря. И когато дошло време, този я искал за жена, онзи я искал, но царят все не я давал. Чул бил, че едно момче е много богато, късметлия било и решил да я даде на него. Но на момчето му ставало нещо, понякога имало пари и късмет, понякога нямало. Царят не знаел това, но хората шушукали: –     Не е на себе си момчето, не е с всичкия си. Момчето ходело на баира, преди него там се явявал Късметът. И на баира пониквали жълтици, диаманти, разни скъпоценни камъни. Пълнело си то джобовете, а като се прибирало, хората викали: „Ей какъв късметлия е това момче!” Царят чувал всичко и го поискал за зет. Но той не знаел, че Късметът и Умът съветвали. –     Виждаш ли, Разуме – казвал Късметът – аз съм по-силен от теб. Давам му богатство и дори царят го иска за зет. А ти какво можеш да правиш? Умът рекъл: –     Хайде да се хванем на бас да [още]

Read More