Pages Menu

Щастливо детство

Наръчник „Щастливо детство“, включва теми: как да избера подходящо училище, защо трябва да уча, образованието като ценност, положителни примери сред ромската общност, подготовка за училище, гражданско образоавние, здравословно хранене и др. Наръчника е част от дейност „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“. Narachnik-shtastlivo_detstvo Дейността е проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ с бенефициент Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни [още]

Read More

Кулинарна изложба „Романо хаби“

Кулинарна изложба във връзка с „Честване на Васий – Ромската нова година“ ще се проведе на 11 февруари от 14 часа в „Зимна градина“, Парк хотел „Централ“. Програма: Изпълнение на автентична ромска музика на пиано на маестро Николай Кирилов. Изпълнение на квартет „Класик“ с ръководител Кольо Бондев, който ще изпълни 3 романса на Йордан Русчев – Данко, и Менует на Бокерини. Изпълнение на известният български поп-фолк певец Щилиян, който ще изпълни няколко авторски песни. Изпълнение на младата и талантлива, изгряваща звезда – Радост Райнова. Презентация на ромски ястия ще направят 16 ромски жени, които ще представят автентични ромски гозби, традиционни ромски ястия, характерни за празниците Васий, Хедерлези, Бабинден, Бари Богородица. Размяна на автентични, семейни, кулинарни рецепти. Обредите, ритуалите, подготовката на различните ястия, по време на ромските празници през годината, като Васий (Ромската Нова година), Башнувден (Петльовден), Бабинден, Гергьовден, Патрази (Великден), Бари Богородица (Голяма Богородица), са част от трапезата на ромските семейства. Характерните гозби за Васий: зелеви сарми, петел с кисело зеле, пълнена пуйка, мина (баница), баклава, бокий (питка) с [още]

Read More

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на мобилна академия „Мисия образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-С01 и Договор номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община – Тунджа ОБЯВЯВА Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността: образователен стюард – 1 /една/ позиция.Заетост на трудов договор, за срок до 13 месеца, почасово за длъжността „образователен стюард“ – до 720 часа. І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:1. Основни изисквания:• да са физически лица, дееспособни български граждани;• да имат завършено минимум средно образование за длъжността „образователен стюард“;• [още]

Read More

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Дейност „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01 и регистрационен номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен ОБЯВЯВА Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за следната длъжност: „Образователен експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи”-1 /една/ позиция. І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Основни изисквания: • Да са физически лица, дееспособни български граждани; • Да имат завършено средно образование; • Да познават местните общности, включително местните етнически малцинства в насалените места на територията на община Сливен, техните културни особености, език, традиции и други специфични особености; • Да [още]

Read More

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01 и регистрационен номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен ОБЯВЯВА Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за следната длъжност: Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“– 1 /една/ позиция. Заетост на трудов договор, почасово до 960 часа за срок до 22 месеца (до 31.12.2020г). І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Основни изисквания: • Да са физически лица, дееспособни български граждани; • Да имат завършено [още]

Read More
Родителски срещи

Родителски срещи

Ромска академия за култура и образование проведе родителска среща. Срещата се състоя на 11 и 13 декември в църквата на пастор Борис в кв.Надежда. Присъстваха над 30 млади родители. Някои от тях са записали децата си в новооткритата детска градина. Стела Костова – председател на РАКО, разговаря с родителите за ползите от ранното детско образование, ромска история. Присъстваха представители на Община Сливен, които отговориха на въпросите на родителите – как става записването на децата? кои са учителите и знаят ли ромски език? има ли назначени роми от кв.Надежда. Ина Николова – гл.експерт в отдел „Образование“ и Венелина Андонова-счетоводител, отговориха изчерпателно на зададените въпроси. Антония Захариева запозна родителите с известни роми в световното изкуство. Бе прожектиран филма „Забравеният геноцид-Европейските роми по време на Втората световна война“ 1 и 2 част. рако, 14.12.2018 Дейността е по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от Община Сливен“, който се реализира от Община Сливен в партньорство с РАКО. „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките [още]

Read More

Родителска среща

Ромска академия за култура и образование проведе родителска среща на тема „Образованието на децата през призмата на традиционните ромски празници“. Срещата се състоя на 1 декември в църквата на пастор Борис в кв.Надежда. Присъстваха над 30 млади родители. Някои от тях са записали децата си в новооткритата детска градина. Но в същото време те се притесняват от факта, че в детската градина няма назначени възпитатели от квартала, които могат да бъдат полезни на учителите и децата. Стела Костова – председател на РАКО, разговаря с родителите за ползите от ранното детско образование, традиционни ромски празници, ромска история. Антония Захариева призова присъстващите младежи да завършат своето средно образование и да продължат да учат. В подкрепа на нейните думи пастор Борис заяви, че никога не е късно човек да продължи да учи и заклейми ранните женитби. рако,01.12.2018           Дейността е по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от Община Сливен“, който се реализира от Община Сливен в партньорство с РАКО. „Проектът се [още]

Read More
Родителски срещи в Надежда

Родителски срещи в Надежда

Екипа на Ромска академия за култура и образование проведе 2 родителски срещи на 10 и 12 октомври в църквата на пастор Сашо в кв.Надежда на тема „Как да се подготвим за детска градина и училище“, „Режим в детска градина и училище“. Стела Костова – председател на РАКО, запозна присъстващите родители с основните правила, които трябва да спазват за да помогнат на детето си да има успешен и спокоен учебен ден; с дневния режим в детската градина и училище, примерни ситуации. Родителите задаваха множество въпроси относно новопостроената детска градина – кой е директора? кога ще започне да работи? ще има ли учители от ромски произход в детската градина? и др. Стела Костова обясни на родителите, че детската градина се очаква да отвори врати в края на месец октомври по случай празника на град Сливен – Димитровден.     Дневен режим 7.45 ч. Прием 8.30 ч. Утринно раздвижване 8.45 ч. Закуска 9.00 ч. Планирани ситуации 11.00ч. Игри 11.30ч. Разходки 12.00ч. Обяд 13.00ч. Сън 15.30 ч. Закуска 16.00 ч. Непланирани ситуации 17.00 [още]

Read More

Конкурс за участие в „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В „ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЕДАГОЗИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД – 2018/2019г. ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 9 октомври Изисквания към кандидатите: 1. да са от ромски произход; 2. да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои завършване през учебната 2018/2019 година; 3. да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за работа с малки деца; 4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 2017/2018 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и литература за учебната 2017/2018 година. Необходими документи до крайния срок за кандидатстване: 1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация за лични данни, както и попълнена декларация от родител/настойник за кандидати под 18 годишна възраст. 2. Копие от диплома за средно образование за кандидати, [още]

Read More

Великденски образователни работилници

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе на 9 април от 10 часа „Великденски образователни работилници“. Участие в работилниците взеха над 100 родители и техните деца. Най-големите деца /на възраст 7-10г/ участваха във викторина на тема „История, настояще и минало на моя роден край“, проведена от Стела Костова -председател на РАКО. По-малките деца се включиха във Великденско състезание – рисунка на асфалт, скачане на въже, състезание с велосипеди. Най-малките заедно със своите родителите и помощта на Антония Захариева изпълниха няколко детски песнички – „Зайченцето бяло“, „Хей ръчички“ и др. А татковците показаха уменията си в игра на футбол. Всяко дете получи награда за участие във „Великденски образователни работилници“. Всяко дете получи награда за участие във „Великденски образователни работилници“. Дейността е част от проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от Община Сливен“, който се реализира от Община Сливен в партньорство с РАКО. „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски [още]

Read More