Pages Menu

Програма „Равен шанс“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2018-2019г. Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. Условия за участие на учениците 1.    Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас); 2.    Да са мотивирани да продължат образованието си; 3.    Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство, т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно; 4.    Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ [още]

Read More

СТАРТИРА НОВИЯТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ НА РОМСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна. Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България: Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP); Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2017-2018 година; Стипендии за обучение в чужбина (RISP). СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ RMUSP, RHSP Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 15ти Май 2018 година. Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25ти Юли 2018. Системата ще бъде отворена за кандидатстване на 1-ви юни 2018 г. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Да заявяват открито ромския си произход; Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, [още]

Read More

Родителска среща в Надежда

Екипа на Ромска академия за култура и образование проведе родителска среща в кв.Надежда на 9 февруари. Присъстваха родители чиито деца са на възраст до 3 годишна възраст. Стела Костова – председател на РАКО, запозна родителите с изискванията на Община Сливен относно необходимите документи за записване на децата в детска ясла и детска градина. Сестрите – Рабие и Дурдане, заявиха, че новопостроената детска градина ще им даде възможността да се върнат отново на работа. Таткото – Красимир, попита кога ще стартират групите в детската градина.  Част от родителите споделиха своите притеснения и питат кои ще са учителите тъй като напоследък често се излъчват предавания за насилие в детските градини. Стела Костова успокои родителите, тъй като учителите в новата детска градина ще преминат през специализирано обучение, на което ще бъдат обучени да работят с ромски деца.                 Дейността е част от „Проектът „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен“ се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос [още]

Read More

Чудеса по Коледа, или реалност в детска градина „Радост“

Очакваме Коледа! Поставихме снежинките, украсихме с гирлянди, децата бленуват подаръци. Но…сурвачките? Трябват и дрянови пръчки, и нанизи от пуканки, ошав, парички, кравайчета…Няма да се справим сами. Вечерта, когато изпращаме децата, организираме нашата импровизирана „родителска среща“. Доволни сме, решено е – сурвачки ще имаме. На следващия ден „нашите“ татковци донесоха дряновиците- бяха обиколили околностите на селото и ни изненадаха. Благодарихме и се надявахме на същата отзивчивост и на майките. В четвъртък те не се забавиха- носиха и пуканки, и ошав, и мандаринки…, а и ние се бяхме подготвили: подготвихме масичките, връвките, и още пуканки, и кравайчета и ябълки.  Децата бяха въодушевени, щяха да посрещнат своите близки! На поканата се отзоваха всички майки на деца, които бяха свободни. Започнахме работа – едната група низа пуканките, другата – паричките, третата – ошава, Мария, майката на Белчо, заедно с г-жа Вълева, усукваха и завързваха дряновиците, Емилия, майката на Руска и Боянка, ни донесе мандарини, а Валя, майката на Иван – кравайчета. И работихме, украсявахме, низахме, а леля Татяна, помощник-възпитател, пусна музика и всички [още]

Read More
Конкурс за поезия на името на Усин Керим

Конкурс за поезия на името на Усин Керим

РОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ обявява Конкурс за поезия на името на УСИН КЕРИМ Резултатите ще бъдат обявени в Дни-те на ромската култура през септември 2017 Жури ще присъди следните награди: СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ИМЕТО НА Усин керим Първа награда (поезия на ромски език) Първа награда (поезия на български език) Втора награда (поезия на ромски език) Втора награда  (поезия на български език) Участниците в конкурса трябва да изпратят не по-малко от 3/три свои непубликувани творби на адрес: 8800 г. Сливен, бул.Цар Освободител 34 – Г, Ромска академия за култура и образование или stela_rmo@slivenbg.net , За конкурса за поезия, с кратко представяне – имена, адрес, възраст, професия, публикации, телефон за връзка… Краен срок за изпращане на творбите – 10 септември 2017 година     „Проектът „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен“ се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски [още]

Read More

Искам да строя къщи, да стана архитект, това сподели Неделчо Атанасов

Среща с абитуриенти от сливенските гимназии и ромски студенти проведе Ромска академия за култура и образование в Сливен. Домакините поделиха своите грижи за младите роми, за тяхната реализация в образованието и труда, с Младежка фондация АРЕТЕ и местното Бюро по труда. В  своите презентации Снежина Славева и Васил Димитров, програмни ръководители в АРЕТЕ, запознаха участниците в срещата с възможностите, които предоставя организацията им на младежите пожелали да продължат образованието си във висши учебни заведения. Снежина и Васил представиха и целите и задачите на националните младежки лагери, които организират. Те провокираха младежите и някои от тях споделиха специалностите, по които кандидатстват. Стенли е получил високи оценки на приемните изпити и вече е приет в УНСС. Неделчо иска да стане архитект, да строи къщи, а Георги смята да запише педагогика, да учителства. Мнозина от присъстващите гимназисти изразиха желание да кандидатстват за участие в предстоящите лагери. Ценна и подробна информация за многобройните програми на Бюрото по труда, които осигуряват възможности за трудова реализация на младите хора, представи Росица Хаджиева, експерт в Бюрото [още]

Read More

Раздумка с танцьорите на Ромска академия

Свърши репетицията на танцьорките в Осмо училище и Демир от ромската организация, обяви: – Срещата с г-жа Костова, ръководител на проекта на РАКО, ще се състои в 14 часа в заведението „Вива”. Изненадаха се момичетата. Искаха това да се случи, но мислеха, че все още не е дошъл техния ред, може би не са заслужили?! А радостта им напираше от хепънинга в Надежда, тогава се събраха музиканти, танцьори от различни състави, активисти, ръководители на местния съвместен проект, хора от общината. На една обща сцена. За първи път се представяха така масово, вкупом, пред многобройната публика на квартала. Друго беше на репетициите, и на Васильовден, гледаха ги предимно близките им, а сега…Трябваше да танцуват пред толкова хора, изпълнили площада, да покажат, че са напреднали. Първи се представиха момичетата от Първо училище – с български народни танци. Раздрусаха се, заситниха по сцената, изпратиха ги с бурни ръкопляскания. Това не ги смути. А и възгласите на публиката, още щом съобщиха техния ромски танц, ги окуражиха. Играха добре, спечелиха присъстващите. И ръководителят Атанас [още]

Read More

Отпускат стипендии за роми за обучение след 8 клас

Община „Тунджа“ като партньор по проект, свързан с промоциране на взаимно обучение и побратимяване между местни и регионални публични власти по въпросите, свързани с интеграцията на ромите в рамките на Европейския съюз“, финансиран от Европейската комисия, обявява прием на документи за кандидатстване и отпускане на стипендии за ученици от ромски произход, които продължават образованието си след 8 клас. Основната цел на инициативата по проекта е да се засили мотивацията на учениците от ромски произход да продължат образованието си след 8 клас и да се промотира и приложи модела и в други общини. Необходимите документи за кандидатстване са заявление- декларация по образец, документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последната завършена година, анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец и копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви. 21.04.2016, [още]

Read More

8 април-Световен ден на ромите

Сдружение „Ромска академия за култура и образование” организира честване на 8 април – Световен ден на ромите ПРОГРАМА 7 април 10.00 часа            Футболен турнир кв.Надежда 16.30 часа            Откриване на Изложба „Плакат 8 април – Световен ден на ромите”, Среща разговор с  худ.Ал. Галерия „Май”    Захариев, С участието на квартет „Сливен” 8 април 10.00 часа           Поднасяне на цветя в памет на жертвите от Холокоста, с участието на орк.Карандила р.Асеновска 11.00 часа           Концерт на открито на орк. Карандила пред ДНА История – 8 април През 1971г Международния цигански комитет организира в Лондон, от 8 до 12 април, Първия световен цигански конгрес, с делегати от 14 страни, и много наблюдатели от други страни. Встъпителното слово на президента на Конгреса Ванко Руда дава многозначителна представа за неговия дух: “Целта на този конгрес е да обедини Ромите и да издигне тяхното действие в рамките на целия свят; да доведе до еманципация според нашата собствена интуиция и идеали – да прогресира в подходящия за [още]

Read More

Хепънинг в Надежда

Сдружение „Ромска академия за култура и образование” организира Хепънинг за повишаване обществената информираност за ползите от образованието сред ромската общност в кв. Надежда, Сливен. Хепънинга ще се проведе на 1 април от 11.30 часа на площада в кв.Надежда, с участието на танцов състав „РАКО” с хореограф Атанас Атанасов, танцов състав „Веселие”, оркестър „Млади виртуози” с ръководител Радка Кусева, оркестър „Карандила джуниър” с ръководител Ангел Тичалиев. По проекта се очаква да бъде построено Обединено детско заведение – 2 яслени групи и 4 целодневни групи, в което ще бъдат обхванати 152 деца на възраст от 1 до 6 години. В момента екипа на РАКО идентифицира и картотекира родители и деца на възраст от 1 до 6 години, подлежащи за записване в детска ясла или детска градина, помага при изготвяне на документи за постъпване в детска градина и детска ясла. Към детската градина ще бъде обособен здравно-образователен център, в който ще се провеждат дейности насочени към доболнично здравеопазване и улесняване достъпа до първично здравно обслужване, дейности за повишаване родителските умения, консултиране и [още]

Read More