Pages Menu

мар. 9, 2018

Родителска среща в Надежда

IMG_20180307_155219Екипа на Ромска академия за култура и образование проведе родителска среща в кв.Надежда на 7 март. Присъстваха майки чиито деца са на възраст до 3 годишна възраст. Васил Чапразов разговаря с родителите за подготовката на детето за детска градина, как родителите могат да бъдат в помощ на децата си. Стела Костова – председател на РАКО, запозна родителите с необходимите медицински изследвания, които трябва да бъдат направени, за да бъдат записани децата в детска ясла и детска градина. Иванка Демирева сподели колко й е трудно да си намери работа тъй като няма образование. Тя сподели своята радост от факта, че се строи детска градина и заяви, че нейните деца трябва да учат за да не повтарят нейната съдба. IMG_20180307_160657 IMG_20180307_160003IMG_20180307_160525IMG_20180307_161217

 

logo-zov

 

 

 

 

 

 

Дейността е част от „Проектът „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен“ се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.“